Hoppa till innehåll

Remissvar på Europeiska Kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018)147 final

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med svar.

IT&Telekomföretagen ansluter sig till Näringslivets Skattedelegations yttrande.

Utöver det som framkommer i svaret vill vi särskilt understryka risken för negativa dynamiska skatteeffekter på svenska digitala tjänsteföretag av förslaget om intäktsbeskattning. Skulle en sådan skatt bli verklighet kan det starkt påverka incitamenten för investeringar i små marknader såsom den svenska. Det ska också påpekas att även om förslaget i dess nuvarande utformning riktar sig mot större plattformsleverantörer utgör dessa en viktig komponent i det ekosystem som är den digitala ekonomin. Det finns stora och komplexa beroenden mellan plattformar och de ofta mindre företag som verkar på dessa. Det kan därför inte uteslutas att även små och medelstora företag indirekt skulle påverkas negativt av förslaget om intäktsbeskattning.

Skulle det uppstå behov av kompletterande information eller om departementet önskar komma kontakt med företag som kan komma att påverkas av EU-kommissionens förslag är dörren alltid öppen.

Till NSD:s remissvar

 

 

 

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
23 april 2018

Till remissen