Hoppa till innehåll

Remiss av departements­promemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. I promemorian föreslås en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet.

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

Sammanfattning av svaret lyder:

IT&Telekomföretagen vill framföra starkt stöd för förslaget att kräva elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Tiden är mogen teknologiskt och digitalisering även på detta område är viktigt. Skälet till att Staten bör fastställa format som överensstämmer med den europeiska standarden är att det troligtvis är det enda sättet att kunna enas om format och syntax. Det uppstår annars risk att konkurrerande standarder på marknaden motarbetar en brett användande av elektronisk fakturering, både i offentlig och privat sektor.

Läs hela remissvaret  här

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
29 september 2017

Ds 2017:31

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 70 756 00 20 E-post

Läs mer