Hoppa till innehåll

PTS rapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Remissen inkom från Näringsdepartementet den 4 april 2012.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.

Status
Besvarad

Svar senast

Läs rapporten på PTS:s webbplas