Hoppa till innehåll

Kommissionens förslag till data­skydds­förordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Remissen inkom från Justitiedepartementet den 8 februari 2012

Läs IT&Telekomföretagens remissvar

Status
Besvarad

Svar senast

Läs Kommissionens förslag