Hoppa till innehåll

Integritet och straff­skydd SOU 2016-7

IT&Telekomföretagen har lämnat synpunkter på ”Integritet och straffskydd” – betänkande av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

Att konsumenter och användare känner trygghet och tillit när de nyttjar de produkter och tjänster som branschen levererar är en förutsättning för att branschen fortsatt ska kunna växa och bidra till samhällsutvecklingen.

Hot och kränkningar på internet är därför något som alla seriösa aktörer i branschen tar på största allvar. De har uppenbara moraliska och affärsmässiga intressen av att se till att deras respektive plattformar är trygga och välkomnande.

IT&Telekomföretagen delar uppfattningen att hot och kränkningar på internet utmanar demokratin, och att det finns ett behov av att skyddet av såväl yttrandefrihet som den personliga integriteten anpassas till att bättre spegla den rådande samhälls- som teknikutvecklingen. Behovet av att balansera dessa rättigheter mot varandra är avgörande för att uppnå en ändamålsenlig lagstiftning.

Mot den bakgrunden välkomnar vi regeringens initiativ till utredning.


Utredningen har haft som övergripande uppgift att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Uppdraget har varit att analysera om det straffrättsliga skyddet är ändamålsenligt eller om det bör förändras.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
26 maj 2016

Länk till remissen på regeringen.se