Hoppa till innehåll

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att svara på denna remiss.

"I strategin för den digitala inre marknaden som antogs i maj 2015 och strategin för den inre marknaden som antogs i oktober 2015 tillkännagavs lagstiftningsåtgärder för att ta itu med omotiverad geoblockering och på ett övergripande sätt bekämpa diskriminering på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort (i denna motivering kallas dessa för enkelhetens skull gemensamt bosättningsort).

Det allmänna syftet med detta förslag är att ge kunderna bättre åtkomst till varor och tjänster på den inre marknaden genom att förhindra direkt och indirekt diskriminering av näringsidkare som på ett konstgjort sätt delar upp marknaden på grund av kundens bosättningsort. Kunder upplever sådana skillnader i hur de behandlas när de handlar på nätet, men också när de reser till andra medlemsstater för att köpa varor eller tjänster.

Trots genomförandet av icke-diskrimineringsprincipen i artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG3 (nedan kallat tjänstedirektivet) blir kunder alltjämt vägrade köp eller blir underställda andra villkor när de köper varor och tjänster över gränserna. Detta beror främst på att det är oklart vad som utgör de objektiva faktorer som kan motivera skillnader i hur näringsidkare behandlar kunder. För att åtgärda detta problem bör näringsidkare och kunder ges mera klarhet om de situationer där olika behandling på grund av bosättningsort inte kan motiveras."

Status
Avstod från att svara

Från
Europeiska Kommissionen

Svar senast
23 juni 2016