Hoppa till innehåll

EU-kommissionens förslag till modernisering av EUs upphovsrättsreglering

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

Läs hela remissvaret här

Utvecklingen av digital teknik har förändrat det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya användningsområden har tillkommit liksom nya aktörer och nya företagsmodeller. I den digitala miljön har gränsöverskridande användning också intensifierats och det har uppstått nya möjligheter för konsumenterna att få tillgång till upphovsrättsskyddat innehåll. Även om målen och principerna i EU:s rambestämmelser för upphovsrätt fortfarande i grunden är bra finns det ett behov av att anpassa dem till dessa nya realiteter. Åtgärder på EU-nivå behövs också för att undvika en fragmentering av den inre marknaden.

Mot denna bakgrund fastställdes i strategin för den digitala inre marknaden1 som antogs i maj 2015 behovet av att minska skillnaderna mellan nationella upphovsrättssystem och göra det möjligt för användare att i större utsträckning få onlinetillgång till verk i hela EU. I meddelandet betonades vikten av att förbättra gränsöverskridande tillgång till upphovsrättsskyddade innehållstjänster, underlätta nya användningsområden inom forskning och utbildning och klargöra onlinetjänsternas roll för distributionen av verk och andra alster. I december 2015 utfärdade kommissionen meddelandet Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten2 . I det meddelandet angavs riktade åtgärder och en långsiktig vision för modernisering av EU:s upphovsrättsbestämmelser. Det här förslaget är en av de åtgärder som syftar till att hantera specifika frågor som tas upp i meddelandet.

 

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
21 oktober 2016

Länk till remissen