Hoppa till innehåll

Remissvar på Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

IT&Telekomföretagen ansluter sig till vad Näringslivlivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande, som du kan läsa här

Status
Besvarad

Från
Kulturdepartmentet

Svar senast
24 januari 2018

SOU 2017:79