Hoppa till innehåll

Den stökiga frågan om molntjänster i offentlig sektor har fått uppmärksamhet igen. Tydligen håller Esam på att ta fram en fram en ny bedömning av läget. Detta då ny svensk lagstiftning har trätt i kraft samt att Europeiska kommissionen har givit klartecken (ett s.k. adekvansbeslut) för dataöverföringar till USA. 

Kanske talande för hela frågan, har Esams molngrupp använt sig av en fiktiv myndighet för att resonera om de nya förutsättningarna för en tjänst, enligt en intervju i Computer Sweden. Tongångarna är försiktigt positiva, särskilt i ljuset av lagändringarna och adekvansbeslutet. Att stora leverantörer har ökat transparensen och gjort förändringar (kallas i intervjun för ”eftergifter”) har också haft betydelse. Generaldirektörerna i Esams styrelse vill också hitta former för att göra ytterligare bedömningar. 

Hela 75 procent av de svenska företagen använder molntjänster. Tillsammans med Finland är det högst i EU och på rejält avstånd – tio procentenheter – från trean och fyran Danmark och Nederländerna och 34 procentenheter över det europeiska snittet. Det ligger nära tillhands att tro att den offentliga förvaltningen i ett land som säger sig vilja bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter måste ha höga ambitionerna när det gäller molnanvändningen. Förra året var Sverige sämst i Norden och fortsätter falla till sextonde plats, enligt en ny undersökning om graden av digitalisering i offentlig sektor. 

Esams gd:ar är dock något på spåren när de enligt intervjun ser behov av att samarbeta så att inte många tiotals myndigheter måste göra egna bedömningar för varje tjänst som ska tas i bruk. Det vore kanske inte fel om det ansvariga statsrådet Erik Slottner (KD) klev fram och satte fart på arbetet. Det finns ett behov av att stärka samordningen, öka säkerheten och höja kostnadseffektiviteten i den statliga it-driften. Esams arbete och klargörande är välkomna, men situationen är fortsatt något mulen. 


Fredrik Sand
Näringspolitisk expert