Hoppa till innehåll
I dag överlämnades It-driftsutredningens slutbetänkande till energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Betänkandet behandlar viktiga frågor för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och för aktörerna som deltar i arbetet. Men det finns risk att vi kan få vänta länge än på de slutliga svaren på hur it-driften i staten kommer se ut.  

En förutsättning för en säker och kostnadseffektiv digitalisering av offentlig sektor är att nyttja en smart kombination av olika driftsmiljöer där privata leverantörer har en viktig roll att spela och där molntjänster utgör en viktig komponent. Att genom tydliga och hållbara regler framtidssäkra den offentliga sektorns tillgång till dessa tjänster är ett tydligt samhällsintresse. Digitaliseringen går snabbt.  Det är därför olyckligt att förslagen försenats två gånger och att det ännu inte finns några tydliga besked hur de förslag som utredningen presenterade i sitt delbetänkande tidigare i år kommer att hanteras. Det otydliga läget bidrar till en osäkerhet på marknaden.  

Utredaren förutser att förändringarna för att skapa ”ett statligt tjänsteutbud” inte kan vara på plats förrän den 1 juli 2024 – nästan fem år efter det att regeringen beslutade om utredningsuppdraget.  

Det är inte bara oroande, utan också ett av skälen till att det rimligen är en av den nye digitaliseringsministerns allra viktigaste uppgifter – att se till att den offentliga sektorn snabbt får tillgång till moderna tjänster.  

Nu finns alla förslagen på bordet och vi hoppas att digitaliseringsministern öppnar upp för synpunkter och dialog. Inte minst med branschen.

Fredrik Sand, näringspolitisk expert, TechSverige