Hoppa till innehåll
Den svenska miljardmarknaden för molntjänster går mot bättre tider. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med lagändringar som skulle underlätta för den offentliga sektorn att använda privata molntjänster. Regeringen väntas gå till riksdagen med förslaget i april och lagen kan börja gälla den 1 juli 2023. Detta är goda nyheter också för medborgare och skattebetalare när it-driften kan bli effektivare.
TechSverige har sedan länge verkat för bättre förutsättningar för molnanvändningen i den offentliga sektorn. En undersökning av 158 myndigheter visade sig att de tillsammans hade 220 egna datacenter i drift. Det bör alltså finnas utrymme för att både utkontraktera och samordna.

Den rättsliga osäkerheten, inte minst hos offentliga beställarorganisationer, har under flera år kraftigt kylt av marknaden. Det har medfört stora kostnader. Analysföretaget Radar Group uppskattar de direkta kostnaderna till flera miljarder kronor årligen. De indirekta kostnaderna, inte minst för förseningen av offentlig sektors digitalisering, är sannolikt mångdubbelt större. Den offentliga sektorns it-drift omfattar 17 miljarder kronor (år 2021) och väntas växa till 25 miljarder kronor till år 2025.

Ska digitaliseringens möjligheter utnyttjas fullt ut måste marknaden få möta myndigheterna utan mellanhänder. Den senaste utredningens förslag innebär att ett fåtal statliga myndigheter ska leverera it-tjänster till andra myndigheter. Det ska alltså finnas ett statligt it-tjänsteutbud. Även om utredaren skriver att tjänster i första hand ska köpas från privata leverantörer så saknas det konkretion om hur detta ska gå till. I stället beskrivs mer utförligt hur det statliga utbudet ska utvecklas.

Möjligheterna till utkontraktering av molntjänster är ett första viktigt steg. Nu måste de privata leverantörernas roll förtydligas och förstärkas i det fortsatta arbetet.

Fredrik Sand
Näringspolitisk expert

Läs mer: Riskfyllda förslag när regeringen lämnar walk-over om it-driften