Hoppa till innehåll
I vår artikelserie Hej vd sätter vi just nu fokus på det stundande riksdagsvalet 11 september. Jenny Lindqvist, chef för Nord- och Centraleuropa på Ericsson och styrelsemedlem i TechSverige, hoppas att de politiska beslutsfattarna ser digitalisering som en ödesfråga för Sverige.

Som en av de viktigaste prioriteringarna inför kommande mandatperiod (2022-2026) vill Jenny Lindqvist ha en snabbare utrullning av 5G för att möjliggöra en modern industri som kan konkurrera globalt.

– Vi är exportberoende så det är extremt viktigt för vår ekonomi. Ericsson och andra företag står redo att tillsammans lägga motsvarande en miljard kronor om året under minst tio år för att påskynda omställningen, men staten måste också bidra och här måste det komma tydliga beslut, säger Jenny Lindqvist och fortsätter:

– Just nu planerar och genomför länder som Sydkorea, Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannien och USA stora satsningar för att digitalisera industrin. I Sverige har hittills inte motsvarande satsningar kommit igång, vilket gör att vi riskerar att hamna på efterkälken.
Sverige behöver investera rejält i tillämpad forskning och utveckling. Inte på alla områden, men på de aspekter av avancerad digitalisering av industrin som är viktiga för svenska företag. Här behöver vi vara världsledande.

Jenny Lindqvist och Ericsson vill se tydliga instruktioner från kommande regering till myndigheter om deras ansvar för att påskynda digitaliseringen. Svenska multinationella bolag som Ericsson digitaliserar sin verksamhet i högt tempo men många mindre företag behöver hjälp och påtryckning. Demonstratorer och testbäddar är ett sätt att stötta omställningen. Den offentliga sektorns tyngd som köpare eller beställare är ett annat. LM Ericsson och Televerket, Asea och Vattenfall drev tillsammans utbyggnaden av telefoni och elektricitet i Sverige. En typ av samarbete som Ericsson vill se mer av.

– En gammal fråga som fortfarande gäckar är kompetensförsörjningen. För att industriföretag ska kunna verka i Sverige krävs ett utbildningssystem som förmår att odla fram en ny generation av ingenjörer. SCB har prognostiserat att det år 2030 kommer att finnas en brist på cirka 30 000 ingenjörsutbildade i Sverige. De matematikpresterande tjejerna i gymnasieskolorna utgör en stor kompetensresurs som vi måste ta tillvara på för att fylla kompetensgapet och samtidigt göra techbranschen mer jämställd. Vi behöver också kunna locka spetskompetens från den globala marknaden till Sverige. Då krävs utbildningar i världsklass och jobberbjudanden som lockar de allra bästa.

Vilka är de viktigaste medskicken som du vill göra till våra politiska beslutsfattare inför höstens val?

– Den gröna omställningen av samhället förutsätter en digital omställning. Utan digitalisering kommer vi inte att kunna göra de förändringar som krävs för att göra t.ex. smarta elnät, smarta transporter eller smart bygg- eller tillverkningsindustri hållbara. Att de ska se digitalisering som en ödesfråga för Sverige och inte som något som löser sig självt bara för att det har gått bra tidigare. Det är en revolution som avgör Sveriges framtid.


Vad har du för förväntningar på TechSverige inför och efter valet?

– Att fortsätta arbetet med att lyfta digitalisering och 5G när ni träffar politiker, och allmänt synliggöra värdet av techbranschen – vad vi bidrar med i termer av ekonomi, grön omställning, arbetstillfällen och innovation. Jag tycker TechSverige är ett typexempel på hur vi tillsammans kan arbeta för frågor runt digitalisering. Det finns också ett värde för medlemmarna att få hjälp med att analysera vad partierna vill inom relevanta politikområden. Vad säger deras valmanifest om exempelvis digitalisering eller regler för arbetskraftsinvandring, och vad skulle det innebära? Det är en analys som kan vara svår att göra för enskilda företag, men som skulle vara till stor nytta.

I rapporten “En techagenda för Sverige” har TechSverige samlat inspel till politiken inför valrörelsen och kommande mandatperiod. Vilket av de tio områden som vi identifierat i rapporten anser du vara det viktigaste att våra beslutsfattare fokuserar på?

– TechSverige har som branschorganisation en viktig roll i att driva dessa frågor och fortsätta arbetet med Techangendan för Sverige. Två områden i rapporten tilltalar mig extra:

– För det första har vi behovet av att öka kompetenstillgången inom tech. Som världsledande inom kommunikationsteknologi är vi i en position där några av de smartaste söker sig till oss, både från Sverige och internationellt. Men även vi vet att det behöver satsas mer för att Sverige inte ska stå mitt i en kompetenskris. Förväntan och förhoppningen framåt är att satsningen på svensk forskning ökas från regeringen. Det behövs krävs också att naturvetenskapliga ämnen prioriteras högre när utbildningar utformas. Förändringen behöver genomsyra hela utbildningsväsendet, från förskola till universitet och forskningsutbildningar.

– För det andra har vi behovet av att satsa på spjutspetsteknik. Vi på Ericsson vet vilket värde tekniker som 5G, AI och IoT skapar för konsumenter, företag och samhället i stort eftersom vi lett denna utveckling i andra delar av världen. Dessa tekniker är också avgörande för konkurrenskraften hos mer eller mindre alla Sveriges branscher. Vad vi vill se, och också vara en del av, är satsningar på plattformar och hubbar där svenska företag snabbt kan utveckla lösningar som bygger på framtidens teknik. Ovanpå detta måste även 5G-utrullningen gå så snabbt som möjligt i Sverige.