Hoppa till innehåll
Vi gör ett bokslut över en period där vi gick från kris, en pandemi som påverkat såväl människor som näringsliv, till krig när Ryssland attackerade Ukraina den 24 februari. Kriget är först och främst en stor tragedi som har och kommer att orsaka stort mänskligt lidande men det har också skapat en extremt allvarlig säkerhetspolitisk situation som riskerar att få långtgående konsekvenser. Vi vet att Ukrainas betydelse som exportör av IT-tjänster har vuxit kraftigt de senaste åren och att flera svenska företag i vår bransch har omfattande verksamhet i landet.

Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Almega har vi på TechSverige arbetat hårt för att få en överblick av situationen och vilka konsekvenser som detta kommer att få för näringslivet i stort, för olika branscher och för enskilda medlemsföretag. Vi som organisationer har stått enade i vårt fördömande av Rysslands handlingar och fortsätter arbetet med för att stödja och stötta våra medlemsföretag.

När Covid-19 satte en stor prägel på våra liv var digitaliseringen en stor möjliggörare. I och med att vår bransch stod stark under krisen och ständigt var redo att underlätta för att alla delar av samhället gjorde vi verkligen en stor skillnad. Det som vi alla tillsammans har levererat gjorde mig på samma gång både stolt och ödmjuk över att få representera techbranschen.

Från TechSveriges sida har vi bland annat arbetat för att säkerställa att branschen och alla medlemsföretag verkligen får den rättmätiga platsen som central och viktig samhällsbärare. I maj 2021 presenterade vi en ny rapport som visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. Tech är Sveriges nya basindustri. Vår bransch är bred och så mycket större än det som vi traditionellt har benämnt som IT och telekom. Därför känns det väldigt bra att vi i oktober bytte namn från IT&Telekomföretagen till TechSverige. Vårt nya namn speglar alla våra drygt 1 400 medlemsföretag på ett bättre sätt och det är vår uppfattning att namnbytet har landat väldigt väl. Vi märker av ett ökat intresse för oss och vår bransch från befintliga och nya medlemsföretag, media, politiker, samarbetspartners och talanger. TechSverige är och ska vara techsektorns självklara branschorganisation och branschens gemensamma starka röst med stort inflytande.

Vid årsskiftet tackade vi av vår avgående styrelseordförande Pär Fors för ett mångårigt och mycket framgångsrikt arbete. Samtidigt välkomnade vi hans ersättare Per Wallentin som redan har visat att han kommer att vara en stark positiv kraft i vårt arbete för ökad medlemsnytta. Efter ett väldigt speciellt och prövande år är det verkligen på sin plats att tacka vår drivna styrelse som har stöttat TechSveriges utveckling och medarbetare på bästa sätt. Flera viktiga rekryteringar har stärkt TechSveriges samlade förmåga ytterligare och med utökade krafter fortsätter vi att driva på för en världsledande techsektor i Sverige. Självklart fokuserar vi på det faktum att 2022 är ett valår och kommer därmed att intensifiera vårt arbete med att bearbeta politiker och partier och göra allt vad vi kan för att techbranschen och digitalisering får den plats i debatten som den förtjänar.

Jag vill naturligtvis också rikta ett varmt tack till alla våra medlemsföretag! Vi drivs av att få göra skillnad för er och ert engagemang i våra gemensamma frågor ger oss extra energi och motivation. Sist men inte minst vill jag tacka det fantastiska team som vi har på TechSverige. Det är en fröjd och ära att få jobba med så kompetenta, drivna och roliga kollegor.

Tillsammans för en världsledande techsektor i Sverige!

Åsa Zetterberg
Förbundsdirektör