Hoppa till innehåll

Utbyggnaden av 5G pågår i Sverige liksom i många andra länder. Samma radioutrustning och frekvensband som används för 4G kan ofta användas även för 5G, men ny utrustning har introducerats som också använder andra frekvensband och antenner som kan styra radiosignalerna i de riktningar där de gör mest nytta och minskas i övriga riktningar (så kallad lobstyrning eller ”beamforming”).

Tillsammans med medlemsföretag har TechSverige tagit fram information om radiovågexponeringen från dessa nya 5G-basstationer och jämför denna med den totala exponeringsnivån från alla mobilnät (2G, 3G, 4G och 5G).

Resultaten har tagits fram genom mätningar i närheten av 5G-basstationer i centrala Stockholm, vilka utfördes av Ericsson Research för TechSverige.

 

Klicka på denna länk för att läsa och ladda ner faktabladet. 


Measurement of radio wave exposure from 5G base stations in Sweden

Measurement of radio wave exposure from 5G base stations in SwedenMeasurement of radio wave exposure from 5G base stations in Sweden