Hoppa till innehåll
Ja, den närmast Trumpinspirerade frasen är titeln på EU-kommissionens arbetsprogram för nästa år. Med programmet vill kommissionen leverera åtgärder och framsteg inom alla sex prioriterade områden som man identifierat för mandatperioden, dvs:

 • den europeiska gröna given
 • ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
 • en ekonomi för människor
 • ett starkare Europa i världen
 • främjande av vår europeiska livsstil
 • en ny satsning på demokratin i Europa

I 2022 års-program finns som så många gånger förr en lång rad av initiativ som kommer att presenteras under året. Många av dem är lagstiftningsförslag medan andra är rekommendationer, färdplaner, meddelandet och annat som alltså inte kommer att vara bindande. Tittar vi lite närmare på vad som är att vänta på det digitala området så finns det några initiativ som kanske förtjänar lite extra uppmärksamhet och de är:

 • Ett lagstiftningsförslag om cyber-motståndskraft (en sk Cyber Resilience Act) som planerar att presenteras under tredje kvartalet 2022
 • Ett möjligt lagstiftningsförslag om en europeiska datachips som planeras under kvartal två
 • Start av utbyggnaden av ett europeiskt rymdbaserat, globalt och säkert kommunikationssystema för bredbandskonnektivitet under andra kvartalet
 • Ett lagförslag om europeisk mediefrihet som ska publiceras under kvartal tre liksom
 • En översyn av statsstödsreglerna för bredband

Vill du läsa mer om detta hittar du arbetsprogrammet och bilagorna där listan över de olika initiativen som kommer att presenteras finna angivna här:

2022 Commission Work Programme – key documents | European Commission (europa.eu)