Hoppa till innehåll
Sveriges Television tar i sin bevakning upp ett mycket viktigt ämne om spoofing och bedrägerier. Brottslingar utger sig för att ringa från seriösa företag och organisationer, och som i fallet i SVT från Brottsofferjouren, och förmår den som de ringer upp att logga in på mobilt bank-id för att på så sätt lura av den uppringde pengar. Det här är ett stort samhällsproblem och ett globalt sådant och vi välkomnar därför att SVT tar upp frågan så att informationen når ut och fler blir medvetna om risken. Spoofing i sig är inte brottsligt utan tvärt om ett verktyg som flera aktörer använder sig av i fullt legitima syften. Med hjälp av spoofing kan t.ex. en anställd på en myndighet ringa upp utan att direktanknytningen syns i nummerpresentatören utan endast växelnumret.  Men tekniken kan också användas av oseriösa aktörer, som i det fall som SVT belyser.

I inslaget har SVT intervjuat olika aktörer och försökt belysa frågan. Vi beklagar dock att SVT valt att inte ta med en beskrivning av vad branschens gjort för att söka försvåra denna typ av bedrägerier. Den svenska branschen tog redan för två år sedan initiativ till det samarbete som bedrivits under ledning av Telekområdgivarna och där flera myndigheter, bl.a. Polisen, deltagit för att hitta sätt att hantera det här. Samarbetet har också resulterat i en spärrlista – där företag och organisationer anmäler telefonnummer som spärras. Genom den här spärren så förhindras dagligen bedrägeriförsök.

Men mer behöver göras och många olika aktörer behöver engagera sig. Branschen måste fortsätta hitta tekniska lösningar som kan bidra till att förhindra bedrägerier. Rättsvårdande myndigheter måste utreda och lagföra dessa brott. Informationen om hur dessa bedragare agerar behöver spridas så att användare blir mer medvetna om situationen och hur man kan skydda sig. Och relevanta myndigheter behöver samverka med varandra och med branschen för att se vilka ytterligare åtgärder som kan och bör vidtas.

På Telekområdgivarnas sida finns mer information om hur du som konsument kan skydda dig här.