Hoppa till innehåll
Varje år presenterar Nyckeltalsinstitutet de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. CGI Sverige  har tilldelas certifikatet Excellent Employer 2021 som det mest jämställda företaget i IT- och telekombranschen.

– CGI har under många år arbetat aktivt med att bryta ner våra mätetal och policys till konkreta aktiviteter som hjälper oss att driva mångfald och inkludering i vårt dagliga arbete. Detta arbetssätt genomsyrar alla våra processer kring talangförsörjning och utveckling av vår affär, säger Veronica Wiren, HR-chef på CGI i Skandinavien.

Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex, JÄMIX, visar hur jämställdheten ser ut i organisationer utifrån nio områden: yrkesgrupper, ledningsgrupp, lika chefskarriär, lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraskap, sysselsättningsgrad, tillsvidareanställning och aktivt arbete.

– Det är viktigt för oss att skapa möjligheter till olika karriärvägar där alla oavsett vem de är själva kan driva sin agenda och få sin röst hörd. Detta ser vi som en avgörande faktor för att attrahera och behålla våra medarbetare. Våra ledningsgrupper speglar det samhälle vi lever i med en jämn könsfördelning och vi jobbar aktivt på att lyfta fram förebilder samt sprida goda exempel som visar styrkan i våra olikheter. Vi har självklart nolltolerans mot kränkande särbehandling, säger Veronica Wiren.

Hur kan IT- och telekombranschen generellt bli bättre i dessa frågor?

— Branschen behöver fortsätta med arbetet att lyfta fram förebilder för unga kvinnor samt aktivt delta i och stödja olika nätverk och aktiviteter som bejakar mångfald och främjar oliktänkande. Utveckla samarbeten med högskolor och universitet är viktigt men vi behöver även skapa intresse för IT branschen ännu längre ner i åldrarna. Det görs idag med viss framgång men vi behöver vidga våra vyer och hitta sätt att inspirera barn som naturligt inte kommer i kontakt med IT branschen. Vi har ett stort samhällsansvar i att lyssna på, ta tillvara på alla perspektiv och på all den kompetens som finns där ute.