Hoppa till innehåll
Vid Telekområdsmötet den 6 november diskuterades fortsatta informationsinsatser kopplat till den framtida utfasningen av 2G/3G och PTS arbete med bredbandsfrämjande. Även 5G-frågan fanns med på agendan.

Rådets arbetsgrupp om molntjänster träffades den 9 november inför kommande möte i IT-driftsutredningens referensgrupp.

Den 10 november hölls IT-kompetensrådets sista möte för året, där rapporten om kompetensbehov och vilka politiska förslag som ska lyftas fram diskuterades.

AI Summit genomfördes för tredje året den 11 november. I samband med detta  presenterades även årets AI svensk; ett nyinstiftat pris som delas ut av IT&Telekomföretagen tillsammans med samarbetspartner Teknikföretagen. Priset går till en person som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Markus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg i Region Halland, blev vald till årets AI svensk 2020.

Den 12 november deltog IT&Telekomföretagen som talare på ett myndighetsseminarium om integritet och datadrivna tjänster arrangerat av Datainspektionen, Konsumentverket och Konkurrensverket.

Den 16 november bjöds generaldirektörerna för PTS och Strålsäkerhetsmyndigheten in till ett digitalt möte där de fick information om vad branschen gör och vilka frågor vi tycker är särskilt viktiga vad gäller 5G och EMF.

Den 18 november hölls höstens möte i Hållbarhetskommittén där IT&Telekomföretagen deltog som medlem i organisationen.

Ett möte i Hållbarhetsrådet ägde rum den 25 november då bl.a. verksamhetsplanen för 2021 beslutades. Samma dag publicerade även IT&Telekomföretagen den nya webbsidan där branschens initiativ till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samlas.

Den 27 november hölls ett webbinarium för Årets AI svensk 2020.

IT&Telekomföretagen inom Almega tecknade den 30 november nya kollektivavtal för IT-företag med samtliga motparter (Unionen, Sveriges Ingenjörer och Akavia). De nya avtalen gäller tjänstemän inom IT-företag och sträcker sig över 29 månader. Den totala kostnadsramen om 5,4 procent omfattar både löneökningar och ökade pensionsavsättningar.