Hoppa till innehåll
Den 1 juni bjöd IT&Telekomföretagen tillsammans med Tågföretagen in till inledande samtal om branschsamverkan kring mobiltäckning på tåg

Vid Telekområdets möten den 1 juni och 1 juli låg fokus på informationsgivning; dels kopplade till Coronakrisen och de olika åtgärder som vidtagits, dels kopplade till pågående utredningar och remisser.

EU-kommissionen öppnade i juni ett öppet samrådsförfarande kring förslaget till den s.k. Digital Services Act. IT&Telekomföretagen har genom ett samarbete mellan Datarådet och Telekområdet tagit fram och skickat in ett positionspapper som svar på samrådet.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman inbjöd till uppföljningsmöte avseende status i införande av digitala kvitton på marknaden. IT&Telekomföretagen framförde där att staten borde uppmana offentlig sektor att erbjuda digitala kvitton baserat på den framtagna standarden. Detta ställde sig ministern och deltagare från offentlig sektor positiva till.

Vid Datarådsmötet den 11 juni föredrogs EU:s datastrategi av representant för EU-kommissionen.

Den 16 juni deltog IT&Telekomföretagen tillsammans med bl.a. Tågföretagen på det rundabordssamtal som infrastrukturminister Eneroth och digitaliseringsminister Ygeman bjöd in till om mobiltäckning på tåg och presenterade den branschöverenskommelse som ingåtts mellan medlemsföretag inom de båda förbunden.

Samma datum, den 16 juni, var IT&Telekomföretagen värdar för en Womentorträff inom 2020-års program.

På Hållbarhetsrådets möte rapporterades om en telefonkonferens som hölls mellan Kemikalieinspektionen (KEMI), Pinfa och IT&Telekomföretagen den 17 juni.

Den 28 augusti anordnade Rådet för Välfärdsteknologi ett webbinarium där olika talare belyste utredningen 2020:14, Framtidens teknik i omsorgens tjänst.

För att se effekterna av covid-19 för IT&Telekomföretagens medlemmar skickades en uppföljande enkät ut i slutet av augusti.