Hoppa till innehåll
Den 3 februari släpptes det andra avsnittet av vår podcast Vitecherupp. Temat denna gång var kompetensbristen i techsektorn och gäst Helena Kappen, affärsområdeschef på Microsoft Sverige.

Den 4 och 5 februari startade ett nytt Womentor-år med introduktionsdagar. Syftet med förändringprogrammet Womentor är att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

IT&Telekomföretagen deltog den 5 februari i ett EU-sakråd om DSA och DMA och framförde IT&Telekomföretagens positioner i EU-förslagen.

Den 8 februari arrangerades en standardavtalskurs  med Erik Bergenstråhle från Cirio Advokatbyrå.

Den 10 februari arrangerades webbinariet Hur påverkar coronakrisen techbranschens utveckling – en internationell utblick.

Ett möte i Hållbarhetsrådet ägde rum den 18 februari som till stor del ägnades åt EU:s taxonomi för hållbara investeringar samt den statliga utredningen om ett pantsystem för småelektronik.

Den 19 februari publicerade Ny Teknik debattartikeln Var är Sveriges plan för digitalisering och grön omställning?.

Den 24 februari publicerades artiklar om förbättrad uppkoppling på tåg på infrastukturnyheter.se respektive Infrasverige.

Samma dag medverkade IT&Telekomföretagen i Arbetsförmedlingens webbinarium Studievägar till IT-branschen. IT&Telekomföretagen deltog även vid ett remissmöte om förslaget till Rakel G2 som Justitiedepartementet bjöd in till.

Den 25 februari arrangerades webbinariet Datacenter – en förutsättning för fortsatt digitalisering. Under webbinariet presenterade Radar Ecosystem en rapport om datacenters roll i den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

Datarådet antog årets verksamhetsplan där fokus ligger på IT-driftsutredningen samt aktuella EU-frågor. För EU-frågorna har en särskild arbetsgrupp bildats, under 2021 kommer påverkan i Digital Services Act (DSA) att prioriteras. Arbetsgruppen träffades en gång under februari. Därtill har två undergrupper bildats för att ta fram en uppdaterad branschposition samt utverka en påverkansplan.