Hoppa till innehåll
Den 4 februari startade ett nytt Womentor-år med en digital  introduktionsdag. Syftet är att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor, och liksom tidigare är Blocket ett av medverkande företagen.

– Vi är övertygade om att en mer jämställd arbetsplats gör oss som företag bättre och vi blir också en mer attraktiv arbetsgivare. Vi behöver också bygga kvinnliga förebilder internt. Dessa två parametrar gjorde att vi valde att fokusera ännu mer på att öka andelen kvinnor inom tech där vi har sämre könsfördelning, än i andra delar av organisationen. Vi vet att förebilder leder vägen framåt och ju fler vi kan uppmärksamma, desto större blir sannolikheten att vi får positiva följdeffekter. Slutmålet är att att helt enkelt ge alla samma förutsättningar, för att främja framgång, säger Pernilla Nissler, vd på Blocket.

Ni ökade andelen kvinnor inom Tech till 24 procent. Hur har ni jobbat för att uppnå målet?

– Vi identifierade snabbt att för att vi ska ha en chans att klara vårt mål måste minst var tredje anställd vara en kvinna. Det skulle sannolikt göra att rekryteringsprocessen skulle ta längre tid eftersom vi inte hade den fördelningen bland de sökande innan. Men vi var okej med att rekryteringen kunde ta längre tid eftersom jämställdhetsmålet är prioriterat. Vi har jobbat på både bredden och djupet för att uppnå målet, det har handlat om allt från hur vi kommunicerar i rekryteringsannonserna (gällande kompetens, ordval, jargong etc). Men också gällande ”attraction” i sociala medier – att helt enkelt visa upp fler kvinnor inom tech. Vi ställer också krav på leverantörer att presentera 25 procent kvinnor och alltid sända minst ett cv från en kvinnlig utvecklare. Vi har också tagit fram en diversifierings- och inkluderingsagenda för alla anställda. Vi har sett över vår marknadsföring kring kvinnlig representation. Vi har även sett över representationen när det kommer till presentationer vid våra större möten och konferenser och inte minst har vi haft detta som mål i vårt målstyrningsdokument för hela vårt bolag.

Hur har Womentor-programmet hjälpt er att nå målet?

– Genom att ge inspiration till vårt dagliga arbete. Det har också hjälpt oss i kunskapsöverföring från både mentorer och adepter och hjälpt dem och hela bolaget att få upp dessa frågor på agendan på en regelbunden basis och ge energi in i arbetet. Vi är stolta över att vi överträffat vårt mål, men vi är långt ifrån färdiga i vårt arbete. Nu ser vi fram emot att kickstarta arbetet för detta år.

Womentor är ett strategiskt initiativ av IT&Telekomföretagen inom Almega. Ända sedan starten 2006 har Womentor praktiskt drivits av Karin Ahlström på team- och ledarutvecklingsföretaget Ardida. Karin Ahlström är i grunden civilingenjör med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap, och en mycket uppskattad föreläsare och inspiratör.

– Det krävs ett uthålligt och systematiskt arbete för att verkligen kunna göra grundläggande förändringar och det är just det som kännetecknar Womentor och deltagande företag, säger Karin Ahlström och fortsätter:

– Det är särskilt glädjande att se att det fortsätter även i tider som dessa, då covid 19  påverkar så stora delar av samhället i övrigt.