Hoppa till innehåll
Alla goda ting är tre och som trea i raden av Womentors värdföretag 2021 presenterar vi Advania. Under 2020 deltog IT-företaget för första gången med adepter och mentorer i Womentor-programmet och HR-chefen Magnus Wemby är mycket nöjd med utfallet.

 

Magnus Wemby.
Magnus Wemby

– Vi kan konstatera att programmet inte bara ger inspiration och personlig utveckling för våra deltagande medarbetare utan det ger också Advania som företag flera viktiga insikter i vår strävan att bli mer jämställda. Womentor fyller en mycket viktig roll för att öka jämställdheten i branschen och det var därför självklart att tacka ja till rollen som värdföretag 2021, en roll vi är mycket stolta över, säger Magnus Wemby.

Jämställdhetsfrågan har mycket hög prioritet hos Advania och enligt Magnus Wemby syns det tydligt att mer jämställda team presterar bättre. Han tycker att Womentor, förutom att ge de deltagande medarbetarna inspiration och personlig utveckling, skapar möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter inom jämställdhet med andra företag i branschen.

Har du några idéer om hur Womentor kan utvecklas?

– Ja, ett parallellt spår för deltagande företag med fokus på hur man mer konkret kan arbeta för att skapa en inkluderande och mer jämställd kultur i verksamheten.

Hur arbetar Advania för en jämställd IT- och telekombransch, förutom engagemanget i Womentor?

– Advania driver ett antal parallella aktiviteter för en ökad jämställdhet. Exempelvis har vi utvecklat vår rekryteringsprocess och satsat på en intern Talent Acquisition funktion i syfte att attrahera fler kvinnor. Vidare driver vi sedan 2019 en återkommande utbildning som vänder sig till samtliga chefer i syfte att utveckla vår förmåga att kommunicera och leda inkluderande. Utbildningen är obligatorisk, säger Magnus Wemby och fortsätter:

– Vi har även startat ett internt nätverk som heter AdWoMan som stöttar vår ledningsgrupp i frågan om hur vi kan attrahera fler kvinnor och hur vi kan behålla de kvinnor vi har idag. AdWoMan möjliggör för våra samtliga medarbetare att utbyta kunskaper och erfarenhet samt inspirera varandra.