Hoppa till innehåll

I dagarna gick nyheten ut om att Sverige får en ny nationell dataportal under namnet Sveriges dataportal. Portalen är resultatet av regeringsuppdraget kring öppna data där DIGG fick i uppdrag att vidareutveckla den nationella portalen för att bli mer användarvänlig och funktionell. Vi ställde några frågor till Kristine Ulander, strateg med fokus på öppna data hos DIGG.


Vad är syftet med den nya portalen?
Sveriges dataportal är ett nav som samordnar och tillgängliggör data som tillhandahålls för vidare användning. Målet är att öka Sveriges förmåga att tillvarata data som strategisk resurs och förbättra digital samverkan mellan det offentliga, näringslivet och civilsamhället. Det stärker både individens och näringslivets möjligheter att förstå vilka data som finns att nyttja från den offentliga sektorn och gör det lättare att hitta rätt.

Vilken hjälp kommer man som företag kunna få?
Data är en nationell resurs för hela samhällets utveckling. På Sveriges dataportal kan till exempel företagare, affärsutvecklare och entreprenörer söka efter data som kan användas för just deras idé eller verksamhetsområde. Data används ju i alla slags appar och tjänster och det finns mycket data som bara väntar på att komma till bredare användning.

Vad hoppas ni att den nya portalen ska bidra till?
Vi hoppas att Sveriges dataportal ska bidra till att stärka innovationsklimatet, där data används och skapar värde över sektorsgränser och av fler aktörer. Vi hoppas också att Sveriges dataportal blir en motor för att uppmuntra att fler organisationer ska dela och utbyta sin data.

Portalen finns på dataportal.se