Hoppa till innehåll

Den 18 mars bjöd IT&Telekomföretagen in till ett samtal med anledning av Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11). Deltog gjorde Peter Larsson, särskild utredare, Catharina Borgenstierna, vd på Camanio och Mårten Lindskog, strateg, äldreförvaltningen Stockholms stad.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som ska underlätta en bredare användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen genom att undanröja olika hinder. Den särskilda utredaren Peter Larsson lämnade över betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst till socialminister Lena Hallengren, den 11 mars (2020).

Efter mötet hos oss på IT&Telekomföretagen skickades utredningen ut på remiss, en remiss som vi nu arbetar med. IT&Telekomföretagen är övertygade om att regeringen redan nu skulle kunna genomföra fler av de i remissen föreslagna åtgärderna.

Våra synpunkter på utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Vi på IT&Telekomföretagen tycker att utredningen som sådan är väl genomarbetad och innehåller allt från infrastruktur, standardisering, lagstiftning till riktiga omsorgscase.

Styrning – Vi kan konstatera att pengar delas ut från staten i små portioner och som inte får effekt. Tydligare och sammanhållande styrning styrning mot gemensamma mål behövs. Politiken måste skapa regelverk för överenskommelser mellan regering, region och kommun.

Bredda definitionen av välfärdsteknik kanske använda vår egen.

Kompetenshöjning kring digitalisering och välfärdsteknik. Grupper som omsorgspersonal samt biståndshandläggare borde kunna få kontinuerlig vidareutbildning inom välfärdsteknik. Tillhandahåll åtminstone möjligheter för de som önskar fortbilda sig. Vi vet också att digitalisering av vård och omsorg indirekt eller direkt påverkar arbetssätt. Att förändra beteenden är inte lätt men borde nu under coronapandemin vara mindre kontroversiellt än tidigare.

Skapa en ny nationell utvecklingsenhet, utvecklingsorganisation som sammanhållet ges uppdrag att arbeta med att utveckla kompetensutveckling inom välfärdsteknik.

Praktiska tillämpningar, att införa ny teknik för att arbeta med omsorgsfrågor på distans måste finnas stöd för organisationer som vill komma i gång.

Politisk dimension – vad är möjligt på kort sikt kring kompetenshöjning, välfärdsteknik
Infrastruktur som bärare av välfärdsteknisktjänster.

Klicka på bilden nedan för att ta del av hela samtalet. ( Fr vänster i bild:  Catharina Borgenstierna, vd på Camanio AB , Peter Larsson, särskild utredare, och Mårten Lindskog, strateg, äldreförvaltningen Stockholms stad.