Hoppa till innehåll

De frågor som kommer in till Almega från medlemmarna varierar med stor sannolikhet beroende på var man är i landet. Almega Väst är en konsulttät region som på grund av covid-19 nu är ett område som är mycket förhandlingsintensivt.

Spridningen av coronaviruset har skapat en arbetsbrist hos många företag, stora som små. För Almega Väst har det påverkat vardagen mycket, då det är många företag som behöver hjälp med att hantera permitteringsfrågor. Sedan några veckor tillbaka är det just permitteringsfrågan som har varit dominerande, men den senaste veckan är det många frågor som har övergått till att handla om arbetsbristförhandlingar. En utmaning som man brottas med i arbetsbristförhandlingarna, är att de ska ske enligt omställningsavtalet. Denna punkt leder ofta till diskussioner med de fackliga motparterna.

– Vi ser att det sker stora neddragningar på IT-företagen i regionen, framförallt på konsultsidan. För oss är det just nu tillämpningen av omställningsavtalet som är i fokus. Även permittering ger kostnader och för många företag måste man därför skära ner på personal. Om företagen inte agerar snabbt så kan konsekvenserna bli väldigt stora, berättar Anders Lenhoff, Regionchef Väst och Mitt på Almega.

De flesta frågor som medlemsföretagen har just nu, är relaterade till en situation som har uppstått på grund av coronaviruset. Sannolikt är detta en situation som kommer att kvarstå en lång tid framöver. När investeringar, privata och från företag, stannar upp skapar det en osäkerhet som kommer att vara långtgående. Det finns därför en risk att de permitteringar som redan är gjorda inte kommer att vara tillräckliga. Den dystra situation som många företag befinner sig i på grund av coronaviruset gör det extra viktigt att lyfta medlemsnyttan. Något som man har varit framgångsrik med att göra i Almega Väst.

– Det vi har gjort är att vi tog kontakt med många företag där vi tidigare pratat om medlemskap, till exempel inom IT&Telekombranschen och i vissa fall var det företag som tog kontakt med oss. När vi har pratat om den allvarliga situationen som råder och berättat om de möjligheter som finns i ett medlemskap, har vi lyckts ansluta nio nya företag till oss. Vi måste passa på att ta kontakt med företag som vi vill ha som medlemmar i exempelvis IT&Telekomföretagen nu. Det är ett bra tillfälle att lyfta fördelarna med att vara med i till exempel IT-avtalet och att ha kollektivavtal i dessa tider, förklarar Anders Lenhoff.