Hoppa till innehåll

Hogias hr-expert om TechSveriges nya arbetsgivarservice 

I syfte att tillhandahålla en arbetsgivarservice utifrån er – våra medlemmars – behov har TechSverige en referensgrupp med små, medelstora och stora företag från olika delar av landet. I referensgruppen ingår Erik Douglasson, lön- och hr-expert på Hogia.

Hur ser du på techbranschens och TechSveriges utveckling?
Techbranschen befinner sig i en mycket intressant tid med stora förändringar i vår omvärld. En teknikutveckling som fortgår i hög hastighet, inte minst tack vare AI och vart det kan och kommer att ta oss. Det leder samtidigt till utmaningar. Rapporter kommer från olika håll om ett stort behov av fler kompetenta medarbetare som vill arbeta inom området. Samtidigt är inte intresset att utbildas inom området lika stort. Det är något vi behöver vända för att kunna fylla de behov vi har framöver.  

Vad ser du som viktigt när TechSverige bygger upp vår nya branschanpassade arbetsgivarservice?
Viktigt är att kunna fortsätta vara ett bra stöd vid olika situationer precis så som det hittills varit via Almega men att nu vässa det ytterligare med specifik inriktning på de frågor som är aktuella inom vår bransch. Målet är att få med allt bra men att fylla på med saker som eventuellt har saknats. Här har vi intressanta dialoger i referensgruppen just nu.  

Vilka fördelar ser du med TechSveriges nya branschanpassade arbetsgivarservice?
Den stora fördelen är att vi kommer mötas av personer i arbetsgivarservicen som verkligen är experter på just vårt kollektivavtal och därmed kan ge snabba och korrekta svar i diverse frågor. Att ha vetskapen om att det är ett färre antal personer som verkligen jobbar dedikerat med våra frågor borgar för ett mer personligt möte men också en djup expertis hos de som kommer utföra arbetet. De kommer också ha en större möjlighet att fånga upp signaler från branschen för att kunna driva på för en för branschen rätt utveckling utifrån de behov som finns och lägga sitt stora fokus i TechSveriges riktning.