Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ? 

Under våren har social distansering blivit ett ord på allas läppar. Många äldre har isolerats från sina nära och kära, samtidigt som varje besök från äldreomsorgen kunnat medföra en risk. Camanio har jobbat länge med smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet och nu har vi lanserat Camanio Trygga Möten, en del av plattformen Camanio Smart Care. Med lösningen kan vårdgivare genomföra besök på distans men med bibehållen närvaro tack vare tvåvägskommunikation med bild och ljud. På sikt kan tjänsten även användas för att familj och vänner ska kunna hålla kontakten även när verkligheten inte tillåter fysiska möten. Den här sortens lösningar är avgörande för framtidens vård och omsorg.   

Vad erbjuder ni? 

Camanio Trygga Möten är en digital tjänst för videomöten specifikt utformad för användning inom omsorgen med höga krav på integritet och säkerhet. Tjänsten kan användas som en del av digital tillsyn på distans och erbjuder vårdgivare ett tryggt och säkert sätt att genomföra tillsynsbesök och andra mötesformer på.  

Tjänsten kan användas för att underlätta viktig kontakt mellan vårdgivare och omsorgstagare exempelvis vid behov av direktkontakt och tillsynsbesök på distans. Videomöten adderar en extra dimension till samtal där det är möjligt att både se och höra personen i samtalet vilket ger flera positiva aspekter som saknas vid till exempel kameratillsyn. Camanio Trygga Möten lämpar sig även väl för användning i situationer där omsorgstagare är socialt eller fysiskt isolerade så väl på äldreboenden som inom hemtjänsten.  

Camanio Trygga Möten är specifikt för äldres unika behov. Tillsynsbesök och andra omsorgsmöten planeras och schemaläggs i ett digitalt mötesrum med möjlighet att inkludera upp till 9 deltagare i samma samtal.  Vårdgivare sköter administration och mötesbokning genom Camanio Smart Care tjänsteportal som ger en komplett överblick och smidig hantering av möten. Vid behov är det möjligt att ringa upp en omsorgstagare direkt utan att först schemalägga en mötestid.  

Gränssnitt och funktioner är anpassade för personer med kognitiv svikt för att skapa en trygg och användarvänlig upplevelse. Vid ett schemalagt möte kan vårdgivare fjärransluta till omsorgstagarens surfplatta med kamera och ljud påslaget. Det skapar en extra trygghet för så väl personal som omsorgstagare i situationer där en individ inte ansluter till ett möte som planerat eller inte har möjlighet att ansluta själv, exempelvis vid sjukdom eller annan akut händelse. 

Vilka riktar ni er till? 

Vi riktar oss framförallt till kommuner samt privata vård- och omsorgsorganisationer. Organisationer som är ansvariga för äldreomsorg; hemtjänst och särskilda boenden.  

Vad önskar ni uppnå? 

Under de omständigheter som råder nu med Corona krisen så erbjuder vi tjänsten gratis under två månader för de som önskar att komma igång snabbt. På lång sikt så ser vi framför oss att omsorg och besök sker genomtänkt med en blandning av fysiska och digitala möten. Epidemin har ju verkligen lyft behovet av tillgången till digitala mötesformer när social distansiering präglar vardagen för många. Rätt använt kan sådana verktyg skapa både trygghet, aktivitet och inkludering.