Hoppa till innehåll

För cirka tre veckor sedan startade Caroline Andersson, VD för Governo och hennes kollega Göran Lindsjö AI-uppropet. Målet med uppropet var att tillsammans med de fem största AI-bolagen se hur AI  och digitalisering  kan  stötta det offentliga Sverige under den pågående krisen. Sedan dess har uppropet växt och omfattar nu  cirka 100  företag  och forskare  som på olika sätt bidrar med stöd för att underlätta både på kort och lång sikt.  

Governos roll har varit att koordinera initiativet i form av kontaktskapande mellan företag, forskare och behovsägare – samt försöker också underlätta för de olika projekten i form av exempelvis kunskap kring hur offentlig sektor fungerar, finansiering och kommunikation. 

-Det är fantastiskt att se den kraft som samlas och vilken skillnad de olika aktörerna kan göra för alla de samhällssektorer som nu är under hårt tryck, inte minst  inom vård, skola och omsorg, säger Caroline Andersson.  

Det finns redan goda exempel på initiativ som antingen redan har sjösatts eller är på gång att sjösättas.  

Flera initiativ handlar självfallet om vården. Till exempel är behovet av respiratorer stora. Därför arbetar just nu Microsoft, Combitech och HP med att se hur man via 3D-printning kan utforma reservdelar till respiratorer. Målet är att reservdelen ska innebära att respiratorn sedan kan delas av fyra personer med lättare besvär.   

Samtidigt är det viktigt att minska spridningen, framförallt hos riskgrupper. Här pågår flera initiativ. Bland annat har  Freelway  med hjälp av sin befintliga digitala plattform tagit fram en tjänst som samordnar och säkerställer att riskgrupper kan stanna hemma men fortsatt få leveranser av förnödenheter och annat levererat på ett tryggt och säkert sätt till dörren. 

Krisen medför också att redan utsatta grupper får det svårt. Ett exempel är barn och unga som i kontakten med bl.a. BRIS söker dialog kring såväl Corona som andra problem som blir värre i krisen. Här pågår nu arbete med att ta fram en chatbot som ökar tillgängligheten.   

-Det finns flera projekt som redan nu underlättar på olika sätt som på väldigt kort tid utvecklats, kvalitetssäkrats och sjösatts, och som kan vara avgörande för hur vi klarar krisen. Andra initiativ kanske förblir goda idéer, och då har vi i sämsta fall lärt oss något på vägen. Det är otroligt roligt att se hur alla goda krafter nu samverkar för att lösa utmaningar – en positiv bieffekt av krisen är all den innovation som nu sker, menar Caroline Andersson.  

Är du intresserad av att se hur ditt bidrag kan hjälpa eller har du ett konkret behov, mejla  vitecherup@governo.se. Du kan även läsa mer här samt följa uppropet via #vitecherupp – där Governos initiativ utgör en del av IT&Telekomföretagens gemensamma kommunikationsinsats.