Hoppa till innehåll

I slutet av januari gav regeringen PTS ett uppdrag att analysera konsekvenserna av ett eventuellt undantag från lokaliseringsprincipen gällande kommunal bredbandsverksamhet.

Regeringen skrev att PTS i sin analys särskilt skulle belysa effekterna för konkurrensen på marknaden, något som vi välkomnade. För det är sedan länge känt att företag upplever problem när de möter konkurrens från offentlig sektor som säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. Detta framgår tydligt i den rapport som Almega tagit fram . Och att just våra medlemsföretag upplever problem i detta avseende är tydligt. I Konkurrensverkets rapport framgår att it och telekom är den bransch där konkurrens från offentliga aktörer upplevts som mest problematiskt.

Det är alltså tydligt att frågan behöver analyseras grundligt och noga. Men det gav regeringen inte tid till! Istället fick PTS endast två månader på sig att utföra arbetet. Jag betvivlar inte att man gjort sitt yttersta, men tyvärr väcker PTS rapport en hel del frågor: Vilka är utgångspunkterna för de tre alternativ till undantag som PTS förslår? Hur bidrar alternativen till uppfyllelsen av regeringens bredbandsstrategi? Minskar behoven av offentliga stödmedel med något av alternativen? Hur stor andel av de potentiella anslutningarna skulle inte ha uppstått utan undantag från lokaliseringsprincipen? Vilka verksamheter inom stadsnäten föreslås omfattas av undantagen? Detta är bara några av de frågor man ställer sig.

Frågetecknen är många och effekterna på marknaden potentiellt stora. På grund av den tighta tidplanen fick våra medlemsföretag och andra intressenter inte möjlighet att bidra i analyserna. Men jag hoppas och tror att regeringen ändå vill ha ett gediget underlag till grund för eventuella beslut som ska fattas. Därför erbjuder vi vår hjälp och branschens kunskap. Anders Ygeman, skicka ut rapporten på remiss och låt företagen och andra berörda komma in med sina kommentarer!

Vi är beredda och vi vill bidra!