Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ?

Genom att erbjuda en fri konsulttimme inom våra tre designkompetensområden till verksamheter som nu sitter fast på grund av rådande situation, hoppas vi kunna hjälpa företag att fortsätta ta några myrsteg framåt under en period då mycket riskerar att stanna upp. För att få kontroll på sina kostnader har många företag tvingats avbryta kontrakten med inhyrda konsulter och därigenom strypa den kompetens som man kanske inte har själv i verksamheten.

Vad erbjuder ni?

Vi erbjuder Konsulthjälpen, där företag får en timme gratis hjälp inom följande designområden; Interaktionsdesign, Tjänstedesign, Strategi eller en snabb Drive Through för allmänna råd inom design.

Alla verksamheter kan gå in och läsa mer samt boka en tid här.

Vilka riktar ni er till?

Verksamhetsansvariga vars tryck att leverera ökat ytterligare i samband med Covid-19, men som nu helt, eller delvis, saknar stöd inom kompetenser som UX, design, tjänsteutveckling, omorganisationer och strategiarbete. Detta är områden där Usify kan gå in och på kort tid, baserat på den information företagen kan ge, diskutera en rekommendation eller föreslå några konkreta steg framåt för företaget.

Vad önskar ni uppnå?

Usify ska bidra till meningsfull förändring, vilket, i det här fallet, innebär en möjlighet för verksamheter att kunna jobba vidare med strategiskt viktiga områden under den period då många viktiga aktiviteter måste läggas på is.

Med detta initiativ ser vi att vi verkligen levererar vårt motto.