Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ?
Cisco är den globala teknologiledaren som fått Internet att fungera sedan 1984, och vi känner ett särskilt ansvar för att göra allt vi kan för stötta samhället och bidra med kunskap och teknik i de svåra tider som råder. Den 22 mars utfäste Cisco ett stöd på motsvarande över 2 miljarder kronor för att stödja både globala och lokala initiativ världen över för att bekämpa COVID-19.

Vi tror att vår kunskap och våra erfarenheter av den globala internetinfrastrukturen, distansarbete och cybersäkerhet är ett bidrag som är viktigt för att samhället ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Vi lever i en tid då Internet blir viktigare än någonsin tidigare.

Vad önskar ni uppnå?
Vår målsättning är att så mycket som möjligt av det svenska samhället ska fortsätta fungera, trots att fler och fler av de som arbetar både inom privat och offentlig sektor behöver göra detta i större och större utsträckning från hemmet. Vi vill också bidra till att göra det lättare för samhället i stort att klara den omställningen.

Vad erbjuder ni konkret?
Cisco erbjuder alla svenska offentliga och privata organisationer gratis tillgång till vårt samarbets- och videosamtalsverktyg Webex för att man ska kunna samarbeta effektivt oavsett var man befinner sig. Webex är det självklara valet av videosamtal med särskilt höga krav, som vid kritisk användning i vården, för fjärrundervisning, eller vid exempelvis det första virtuella G20-mötet. Ett konkret exempel på fjärrundervisning är att den italienska regeringen nyligen har beslutat att införa Webex på 5 000 skolor där den första virtuella lektionen hölls i början av mars 2020.

Det är också mycket viktigt att effektivt och tryggt kunna arbeta hemifrån. I hela samhället har vi nu börjat arbeta på distans mer än någonsin, och vi ser också att antalet säkerhetsincidenter relaterade till cyberbrott har ökat mycket kraftigt under de senaste veckorna. Cisco erbjuder därför också fri tillgång till flera av våra säkerhetslösningar som gör det möjlighet att arbeta säkert varsomhelst, närsomhelst och på vilken utrustning som helst.

Vi har också aktiverat ett globalt Cisco-team för att snabbt kunna möta upp såväl privat som offentlig sektors behov av nätverksutrustning och internetanslutning som krävs för att kunna bekämpa COVID-19.