Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ inom ramen för #vitecherupp?
Vi ser att det ställs in tusentals möten under de närmaste veckorna. Vi ser också att man kan behöva vara förberedd redan nu på att bedriva distansundervisning, och då handlar det både om teknik och processer.

Vad ni önskar uppnå?
Vi vill underlätta möjligheten att arbeta hemma effektivt via olika digitala verktyg som videomöten, konferensmöten eller hemundervisning på distans.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?
Organisationer och skolor som behöver hantera möten virtuellt.

Vad erbjuder ni?
Under ett halvår ger vi tillgång till Office 365 E1 för organisationer som inte redan har tillgång till Office 365, med hänsyn till situationen som råder i Sverige och världen.

För att minska tiden att komma igång med till exempel hemundervisning så har vi även tagit fram material, videos och guider inriktade på den nuvarande situationen där kanske inte alla är vana att arbeta hemma.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte endast är Microsoft som har lösningar inom området utan fokus nu är att lära sig använda de verktyg man har tillgång till och är van vid.