Hoppa till innehåll
Varför har ni tagit detta initiativ inom ramen för #vitecherupp?
Vi har sedan 2018 utvecklat ett virtuellt förhandlingsrum, Pactumize Negotiation Room, tillsammans med ett antal stora bolag inom ramen för ett Vinnova-projekt. Lansering sker nu under våren 2020. Det primära syftet har varit att skapa en klimatsmart plattform för avtalsförhandlingar, där icke-jurister kan förhandla avtal, kalla in beslutsfattare och jurister vid behov, signera digitalt och strukturera lagring och bevakning av signerade avtal. Fram till i vintras var tanken att parterna skulle slippa onödiga resor för klimatets skull. Nu är det framförallt för att undvika Corona-virusets spridning.

Vad ni önskar uppnå?
Vi vill skapa framtidens förhandlingsplattform där företag – istället för en massa onödiga resor och fysiska möten – använder sig av en klimat- och antivirussmart respektive kostnadseffektiv avtalsförhandling i vår plattform Pactumize Negotiation Room.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?
Stora och medelstora bolag som vill ersätta onödiga resor och fysiska möten med ett virtuellt förhandlingsrum.

Vad erbjuder ni?
Under tre (3) månader ger vi kostnadsfri test av Pactumize Negotiation Room – där ett bolag kan bjuda in sitt team och motpartens team för att sedan förhandla avtal. Vi erbjuder även kostnadsfri konfigurering av ett avtal.