Hoppa till innehåll

Den nya ordföranden i EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, har uttalat att en av hennes övergripande ambitioner för den kommande mandatperioden är Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Hon har i sin programförklaring bland annat sagt att hon vill att Europa ska bli ambitiösare genom att ta tillvara de möjligheter som den digitala tidsåldern ger.

Ursula von der Leyen nämner bland annat gemensamma standarder för 5G-nät. Standarder för den nya generation av teknik som ska bli den globala normen. I programförklaringen nämner Ursula von der Leyen bland mycket annat även en EU-strategi för AI och handlingsplan för digital utbildning.

Den nya kommissionen och digitala frågor

Ursula von der Leyen har nu också presenterat de ansvarsområden som de nominerade kommissionärerna föreslås få. Inom det digitala området kommer det finnas ett antal kommissionärer och generaldirektorat med olika ansvar att hålla koll på. Som övergripande ansvarig för Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern föreslås den danska kommissionären Margrethe Vestager som också föreslås få titeln exekutiv vice ordförande. Hon föreslås också få behålla sitt ansvar för konkurrensfrågorna och i det arbetet ha stöd av DG COMP (Generaldirektoratet för konkurrensfrågor).

Den franska kommissionären Sylvie Goulard föreslås få ansvar för inre marknadsfrågor inklusive den digitala inre marknaden och industripolitiken. Hon ska i det bland annat jobba med en handlingsplan för digital utbildning och med cybersäkerhet. Till sitt stöd kommer hon få flera generaldirektorat, bland annat DG CNECT (Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik).

Ansvarig för digitaliseringen av Kommissionen och DG DIGIT föreslås läggas på ekonomikommissionären Johannes Hahn medan tidigare digitaliseringskommissionären Mariya Gabriels föreslås få ansvar för området innovation och ungdom.

Processen med att formellt utse den nya kommissionen fortsätter. Härnäst ska kommissionärskandidaterna frågas ut i Europaparlamentets utskott. I oktober kommer så parlamentet att rösta om att godkänna kommissionen i sin helhet. Om den blir godkänd kan den tillträda den 1 november.


Mer information

https://ec.europa.eu/commission/interim_sv

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/commissioners-designate-vdl_sv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/allocation-portfolios-supporting-services_en.pdf