Hoppa till innehåll

IT- och telekombranschen spelar en central roll för svensk tillväxt och ekonomi. Företagens omsättning har fortsatt att växa, men dock i långsammare takt än tidigare år.

– Tillväxttakten borde vara högre i det som är svensk ekonomis motor. Det känns också oroväckande att rörelsemarginalen gått ner. Jag kopplar detta bland annat till den kompetensbrist som de facto finns, till regelbördan och den starka globala konkurrensen, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Branschen sysselsatte 2017 nästan 210 000 personer där den största delbranschen, programvara och IT-tjänst, gav arbete åt drygt 140 000 personer eller 66,7 procent. Enligt SCB arbetar 4,0 procent av alla sysselsatta i Sverige i den digitala sektorn. Det är en stadigt växande bransch där kompetensbristen är en av branschens stora utmaningar. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digital kompetens befaras till år 2022, om inte särskilda insatser görs.

– IT&Telekomföretagen hjälper till att hålla uppe tjänsteexporten vilket är viktigt när industrin bromsar in, säger Patrick Joyce, chefsekonom Almega.

De senaste siffrorna visar också att antalet anställda i branschen ökar samtidigt som andelen kvinnor minskar något till 28 procent. Ett undantag är de kvinnliga vd:arna.

– Att antalet kvinnliga VD:ar ökar är självklart glädjande. Men, för att fler kvinnor ska söka sig till IT-jobben är det viktigt att bilden av och förutsättningarna i IT- och telekombranschen förändras. Det är en mångfacetterad bransch som erbjuder flera olika karriärmöjligheter och jobb som på riktigt gör skillnad för samhällsutvecklingen, säger Åsa Zetterberg.

– Kompetensbristen är ett reellt problem. Jag kan konstatera att vi förlorar affärer på grund av att det saknas folk med relevant IT-kompetens. Då håller det inte att branschen enbart lockar män, säger Pär Fors, vd CGI och styrelseordförande IT&Telekomföretagen.