Hoppa till innehåll

Efter 3,5 år, då IT&Telekomföretagen anmälde Hässleholms kommun till Konkurrensverket kom Patent- och marknadsdomstolens dom: Hässleholm gjorde fel då man beslutade att neka tillstånd för privata företag att lägga ned fiber i kommunen.

Hässleholms kommun ville att det kommunala stadsnätsbolaget skulle leverera fiber till kommunens invånare, och genom att utestänga de privata företagen trodde man sig göra en bra affär. Jag menar att det är så totalt feltänkt av kommunen, vilket tack och lov också domstolen kom fram till utifrån gällande konkurrenslagstiftning – reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS).

Privata företag garanterar välutbyggd elektronisk infrastruktur

Sverige har en mycket väl utbyggd elektronisk infrastruktur och det beror helt enkelt på att vi har ett flertal privata företag som i god konkurrens vågar satsa långsiktigt och göra de miljardinvesteringar som den totala utbyggnaden årligen kräver.

Regeringens bredbandsstrategi – både nuvarande och tidigare – baseras på att det är de privata aktörerna som ska stå för större delen av alla investeringar. Vi kan skatta oss lyckliga över detta, speciellt om vi jämför med hur lite staten faktiskt har investerat i den offentligt ägda infrastrukturen som exempelvis vägar och järnvägar.

Osund konkurrens – ett problem för tjänstesektorn

Osund konkurrens från offentlig sektor är ett stort problem för tjänstesektorn, det visar en nyligen presenterad rapport från Almega. I den enkätundersökning som Almega har genomfört anger hela 67 procent att man upplevt ojuste konkurrens från kommun, landsting eller statlig verksamhet. Främst handlar det om icke marknadsmässig prissättning. Men hela 17 procent anger att det också handlar om att man inte får tillgång till relevant infrastruktur.

Låt de privata aktörerna investera och låt de offentliga sätta goda spelregler som gynnar konkurrens och bredbandsutbyggnad, även i glesbygd. Det är en förutsättning för att vi ska nå bredbandsmålen och därmed kunna erbjuda god samhällsservice i hela landet.