Hoppa till innehåll

Inför IT&Telekomföretagens seminarium i Malmö om välfärdsteknik i framtidens vård svarar Lars Lundberg på tre snabba frågor.

Varför är det viktigt med ett seminarium om välfärdsteknik och framtidens vård?

Det handlar främst om att upplysa om att välfärdsteknik är en viktig komponent när man vill bygga framtidens välfärdssamhälle – särskilt om det ska vara ett digitalt sådant. Om man inte har en enkel väg för IOT-data, som flödar från hjärtsensorer, fallsensorer och liknande, till rätt mottagare kommer utvecklingen att stanna av. Om det inte är lätt för kommuner och landsting att installera digitala ekosystem så kommer man heller inte att göra det. I framtiden måste vi tillämpa nya arbetssätt och ny teknik; det är att möjliggöra. Mötet mellan det offentliga och näringslivet kan avdramatisera teknik och bidra till att nya arbetssätt växer fram.

När vi pratar om välfärdsteknik tänker vi inte proprietärt utan holistiskt. Det vill säga att när man installerar den här typen av system ska det vara API:er som gör att oavsett vilken produkt man använder sig av så ska man kunna koppla upp den. Sedan måste förstås den nationella patientöversikten (NPÖ) bli en slags stomme som man interagerar med. Om inte det fungerar kommer det att bli problem för läkare, och i förlängningen problem för patienter. Tieto, som kommer att vara med på seminariet, har en applikation som enkelt kopplar upp sig till ett sådant system.

Anledningen till varför seminariet arrangeras i Malmö är för att visa våra medlemmar och marknaden att vi inte bara finns i Stockholm; vi är en röst att räkna med i hela Sverige. Ursprungligen var det ett medlemsföretag som föreslog att vi skulle hålla detta seminarium med dem, och nu sker det.

Hur står sig Malmö i jämförelse med resten av landet vad gäller utvecklingen av välfärdsteknik?

Hela Skåneregionen står sig överlag bra. Helsingborg har tidigare blivit prisad av SKL för sitt IT-arbete, och man ligger långt framme inom välfärdsteknik. Malmö är också långt framme. Dessutom finns det ett oerhört intressant hälsoteknikkluster i Lund runtomkring Mobile Heights.

Vad kommer man att ta med sig från det här seminariet?

Företagen som kommer till seminariet kommer att se möjligheterna i framtiden att koppla upp sig på ett enkelt sätt till en sådan gateway som RISE kommer att prata om. På samma sätt kommer kommunerna att se möjligheterna och att företag som Tieto kan hjälpa dem att på ett effektivt sätt koppla upp sig till NPÖ.

Avslutningsvis finns här en god möjlighet att knyta kontakt med nya spännande företag i spetsen för den tekniska utvecklingen.