Framtiden möter verkligheten

Idag har Arena Välfärdsteknologi kommit till Skåne och Hässleholm. Tema för dagen är fallprevention ett område som är hett med stort intresse, drygt 70 deltagare från ca 20 kommuner i Skåne. Fallskador är ett av de olycksområden som kostar samhället mest både i form av lidande som ekonomiskt.

Under dagen fick ett 10 tal företag möjlighet att visa upp vad de kan inom detta område. Företag som var där visade upp allt från system som varnar när något avvikande händer till plattformar som förmedlar information/data till rätt avnämare vård, omsorg eller fastighet. Ett par av våra medlemsföretag fanns på plats – Aifloo/Noomi, Sensative, Vital integration och presenterade sig och sina tjänster och knöt kontakter.

Mötet arrangerade vi tillsammans med det Vinnovafinansierade projektet MoTFall och SKL. Genom att vara med och arrangera dagen visar vi hur bra det offentliga och näringslivet samverkar i en strävan att genom digitalisering ge äldre ökad trygghet.

En nyckelinsikt är att det krävs en kombination av flera aktiviteter för att adressera utmaningen fallskador. Därför kommer projektet även att skapa en samverkansarena för intressenter inom vård och omsorg, såsom behovsägare, politiker hälsoinnovatörer, akademi, intresseorg m.fl. Målet är också att öka medvetenhet bland politiker, anhöriga och äldre om fallolyckor i samhället, kostnader, behov och möjliga lösningar.

Hör gärna av er till mig om ni har är intresserade av dessa frågor!