Hoppa till innehåll

Upphävande av PTS föreskrifter (PTSFS 2004:2)

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ”Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:2) om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt”.

IT&Telekomföretagen tillstyrker remissens förslag.


Post- och telestyrelsen (PTS) har för avsikt att upphäva myndighetens föreskrifter (PTSFS 2004:2) om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt.

Status
Besvarad

Från
Post- och telestyrelsen, Spektrumavdelningen

Svar senast
18 april 2016