Hoppa till innehåll

Skolverkets remiss ”Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering”

IT&Telekomföretagen har besvarat Skolverkets remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter ”Alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering”.

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att svara på remissen.

Vi ställer oss bakom Swedsofts synpunkter på Skolverkets förslag. I tillägg vill vi särskilt understryka följande delar som även berörs i Swedsofts svar:

  • Programmering ska vara obligatoriskt ämne på de studieförberedande program samt på de yrkesprogram som är kopplade till teknik och utbildning.
  • Ett nära samarbete bör utvecklas mellan ingenjörsutbildningar med data-/IT-inriktning och lärarutbildningar för att säkra kompetensutveckling inom pedagogik kopplad till programmering.
  • Det ekonomiska och samhälleliga sammanhanget inom vilket programmering bedrivs bör tydligt framgå av programmeringsämnet, detta inte minst för att flickor ska bli delaktiga och engagerade.
  • Test och säkerhet bör vara integrerade delar i ämnet.
  • Webbutvecklingskursen bör ha en tydlig utgångspunkt i användarperspektivet.

(Hela remissvaret PDF)

Status
Besvarad

Från
Skolverket

Svar senast
2 maj 2017

Läs remissen