Hoppa till innehåll

Remissvar: IT&Telekom­företagens synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om drift­säkerhet (dnr 14-13006)

Driftsäkra elektroniska kommunikationer är en viktig och prioriterad fråga för branschen, men när det gäller PTS förslag till föreskrifter anser vi att den föreslagna regleringen är för långtgående och detaljerad och att den delvis skjuter utanför målet om ökad driftsäkerhet.

Dessutom innebär förslaget enorma kostnader för branschens aktörer, minst 2 miljarder kr i engångskostnad, som kommer att leda till minskade investeringar på andra områden som bredbandsutbyggnad eller mer verksamma satsningar på driftsäkerhet. Vi anser därför att PTS bör dra tillbaka sitt förslag till föreskrifter alternativt begränsa dessa till krav på en miniminivå som beskriver vad som ska uppnås och inte hur.

Läs hela remissvaret här

Status
Besvarad

Från
PTS

Svar senast
3 mars 2015