Hoppa till innehåll

Remissvar av Transport­styrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen.

 I december 2013 infördes en ny bestämmelse i trafikförordningen som syftade till att öka trafiksäkerheten genom att förbjuda det användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning som ansågs vara trafikfarligt. Regeringen gav samtidigt ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg.

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter och tillstyrker remissens förslag.

Status
Besvarad

Från
Transportstyrelsen, Näringsdepartmentet

Svar senast
31 oktober 2017

N2017/03040/MRT