Hoppa till innehåll

Remiss En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen men valde att inte besvara.

Status
Avstod från att svara

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
30 oktober 2020

Remiss Ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29)