Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagen ansluter sig till de synpunkter som framförs i Svenskt Näringslivs remissvar på utredningen men vill även lyfta några för förbundets medlemmar extra angelägna frågeställningar i anslutning till remissens förslag.

Många av förslagen i betänkandet skulle leda till positiva effekter och innebära en bättre fungerande arbetsmarknad. Utredningen lägger dock även förslag som skulle motverka detta och leda till negativa konsekvenser för de våra medlemsföretags möjligheter att växa och skapa jobb.

IT&Telekomföretagen vill framföra att de positiva effekterna av utredningens förslag överväger de negativa. Förslagen bör därför genomföras.

Ta del av IT&Telekomföretagens inspel till utredningen här