Hoppa till innehåll

Under 2014 tog Skatteverket fram nya föreskrifter för hur kvittodata från kassaregister skulle lagras för kontroll. Förslaget blev för komplicerat och implementeringen uteblev. Nu finns ett nytt förslag som gått ut på remiss. Skillnaden är att det nya förslaget har tagits fram tillsammans med Skatteverket och Rådet för betal- och kassasystem inom IT&Telekomföretagen. Nils Weidstam, näringspolitisk expert hos IT&Telekomföretagen beskriver bakgrunden till samarbetet.

Varför behövdes ett nytt förslag?

Nils Weidstam
Nils Weidstam

Sedan 2010 har det funnits en kassaregisterlag som går ut på att Skatteverket ska kunna kontrollera de kvitton som kassaregistret har skapat. För det att Skatteverket skulle kunna göra sina kontroller krävdes att ett kassaregister var kopplat till en kontrollbox som bevarade information om de kvitton som skapats. Även om det inte var så länge sedan så har mycket hänt sen dess, både vad gäller den tekniska utvecklingen och våra betalningsbeteenden. I Sverige sker över 80% av alla köp med någon form av kredit eller betalkort. Dessutom har helt nya betalningsmetoder tillkommit som t.ex. Swish, Apple och Google pay. Utöver det har kassorna blivit allt mer webbaserade. Då den ursprungliga lösningen var anpassad till att vi handlar med kontanter så har behovet av nya föreskrifter funnits under ett antal år.

De föreskrifter som togs fram 2014 fungerade inte. Varför inte?

Skatteverket tog själva fram nya föreskrifter som skulle vara anpassade efter modernare kassor. Det skedde helt utan förankring hos branschen. Tyvärr så blev det alldeles för komplicerat vilket gjorde att de aldrig implementerades. Skatteverket insåg själva att det blev för krångligt och landade i att nya föreskrifter behövdes tas fram.

Nu finns nya föreskrifter, hur togs de fram?

I och med att behovet med tiden blev starkare och starkare gjordes ett omtag 2019 där Skatteverket samarbetade med branschen i framtagandeprocessen. I dialog med Rådet för betal- och kassasystem togs nya föreskrifter fram. Föreskrifterna är nu färdiga och i och med att branschen fått vara med i processen är de anpassade efter de nya krav som ställs. Särskilt kan nämnas att kontrollboxen ersatts av en serverbaserad lösning, dvs. kontrolldata kan placeras i molnet.

Vad händer nu?

De nya föreskrifterna har varit på remiss och är godkända sedan den 2 juni. Nu ska de skickas på remiss inom EU med förhoppningen om en implementering i slutet av 2020. I och med att branschen har varit med i processen, så är självklart förhoppningen att implementeringen ska vara både effektiv och enkel för handlarna.

 

Läs mer:

Remissvar

Rådet för betal- och kassasystem