Hoppa till innehåll

Remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informations­säkerhet (Ju2017/02002/L4)

IT&Telekomföretagen har erbjudits att besvara remiss av promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet (Ju2017/02002/L4)

Status
Avstod från att svara

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
28 april 2017

Läs remissen