Hoppa till innehåll

Remissvar av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

IT&Telekomföretagen ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
15 januari 2018

Fi2017/04527/S2