Hoppa till innehåll

Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Vi tackar för möjligheten att inkomma med svar men har valt att inte behandla remissen.

Status
Avstod från att svara

Från
Finansdepartementet

Svar senast
2 maj 2018

Fi2018/01451/S2