Hoppa till innehåll

Remiss av PM om nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Remissen inkom från Finansdepartementet

IT&Telekomföretagen instämmer i Näringslivets Skattedelegations remissvar.

Läs IT&Telekomföretagens svar.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
31 januari 2014

Läs remissen här