Hoppa till innehåll

Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer (2020/01387/E)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen men valde att inte besvara.

Status
Avstod från att svara

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
14 september 2020

Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer (2020/01387/E)